Забравена парола Регистрация

Клуб активна сигурност е партньор в магистърски програми

Mагистърски програми „Киберсигурност“, и „Мениджмънт на националната сигурност и антитероризъм“ на Пловдивски университет  “Паисий Хилендарски“, катедра „Политически науки и национална сигурност“. Програмите включват и водещи български експерти по управление на международната системи за сигурност, системата за защита на националната сигурност, антитероризма, противодействие на международната организирана престъпност, информационно-аналитичното осигуряване на защитата на националната сигурност, анализа на риска в сферата на сигурността.

 

flyer