Забравена парола Регистрация

Съвети за безопасна употреба на газови бутилки и как да реагираме при изтичане на газ?

Препълването, неправилното боравене или монтаж, са най-често срещаните причини за инциденти с газови бутилки. За 2016 г. общо случаите са били 248, а през предходните три години - между 199 и 217.
Какви са основните правила за безопасна работа с такива бутилки и какво трябва да имаме предвид при изтичане на газ в дома ни?

Пълненето на битови бутилки от автогаз станции е изключително опасно за живота на тези, които ги ползват. Това е така, защото често в практиката липсват съоръжения, следящи за правилното и достатъчно напълване на битовите бутилки. Така те се препълват с повече газ, отколкото позволяват възможностите им.
Стандартите за безопасно напълнени бутилки изискват количеството газ да бъде максимум до 80% от капацитета на бутилката при нормални условия 20 С.

Препълването на бутилка над 80% от капацитета й в комбинация с повишаване на околната температура над нормалните условия, води до повишаване на налягането вътре в бутилката и до непосредствена опасност от взрив. Последствията от силата на взрива могат да бъдат фатални за хората и разрушителни за строителните конструкции.

В корпуса на стари бутилки, които не са преминали периодичен технически преглед може да се получи пробив, който да доведе до изтичане на газ, загазоване на помещението и взрив при наличие на източник на запалване (високата температура на искра, пламък и т.н). Тази опасност може да бъде предварително отстранена, ако заменяте празна за пълна бутилка само в организации, оторизирани и лицензирани от държавните органи за технически надзор.


1. Никога не се използват редуцир – вентили, които не са предназначени за битови бутилки за газ пропан– бутан, както и такива които са с напукани или разкъсани уплътнения. Редуцир – вентил със счупена или повредена игла не трябва да се експлоатира.

2. Не се използват стари, напукани и повредени маркучи, такива с дължина над 1,5 м, както и прегънати или с липсващи притягащи скоби. Опасни за експлоатация са и маркучи, които не са предназначени за газ пропан – бутан.

3. Никога бутилките, напълнени с пропан – бутан не се съхраняват и експлоатират в близост до източници на топлина – печки, комини, котлони и т.н.

4. Никога не бива уредите, работещи с газ пропан – бутан да се използват без наблюдение от възрастен човек. Имайте предвид, че при загасване по някаква причина на пламъка, газът продължава да изтича от бутилката и загазова обема на помещението. Тогава има опасност от взрив и трябва незабавно да се спре изтичането на газ от крана и да се осигури проветряване на помещението.

5. Всички, които имат контакт с бутилки, трябва да спазват изискванията за транспортиране и съхранение. Не бива да се използва честата практика на търкаляне на бутилки, превозването им без укрепване, складиране в подземни помещения и по пътища за евакуация.

АКО УСЕТИТЕ МИРИС НА ГАЗ:
- Проверете дали сте затворили добре вентила и ако е отворен - опитайте да го затворите.
- Незабавно проветрете помещението.

АКО ИМА МИРИС И ТЕЧ НА ГАЗ, КОЙТО НЕ МОЖЕТЕ БЪРЗО ДА ПРЕУСТАНОВИТЕ САМИ:
- Отворете прозорец, за да осигурите свеж въздух и да намалите концентрацията на газ във въздуха.
- По възможност изнесете изпускащата бутилка на открито.
- Задължително се постарайте да не създадете източник на запалване, посредством електрическа искра, получена при включване/изключване на електроуреди или осветление, посредством искра от статично електричество от триене на дрехи от изкуствена материя, тютюнопушене и т.н.
- Излезте навън.
- Незабавно съобщете на 112 за теч на газ от газова бутилка и следвайте инструкциите на дежурния оператор.

Спазването на тези елементарни правила ще осигури безопасността в помещенията, където живеете, работите или пребивавате.