Забравена парола Регистрация

Съвети при изпреварване

Изпреварването е една от най-опасните маневри, която извършваме в ежедневното шофиране. Предлагаме ви няколко основни правила, които трябва да знаете, за да осигурите своята безопасност и тази на останалите участници в движението.

 1. Абсолютно задължителни при изпреварване са:
 • Проверка в огледалата за обратно виждане.

Винаги преди да предприемете изпреварване или заобикаляне, трябва да погледнете в огледалата поне 2 пъти.

 

 • Подаване на светлинен сигнал.

Много водачи не винаги подават мигач при изпреварване, заобикаляне и прибиране отново в дясна лента. Подавайки светлинен сигнал, информирате останалите участници в движението за това какво смятате да направите, което ги прави подготвени.

 

 • Правилна преценка на дистанцията до насрещно–движещите се превозни средства, в случай че има такива.

Преценете разстоянието и скоростта на идващите насрещно автомобили и едва тогава предприемете действие. Старайте се това да става на по-високи обороти. Ако при натискане на педала на газта колата не ускорява, то трябва да включите на по-ниска предавка.

 

Как се изпреварва правилно?

Пътните превозни средства се изпреварват от лявата им страна. Маневрата изпреварване включва напускане на пътната лента, в която се движи водачът,  като навлиза в съседната пътна лента изцяло или частично, преминава покрай движещото се в същата посока пътно превозно средство и се връща в напуснатата лента.

 

Безопасно странично разстояние

За безопасно странично разстояние между изпреварващия и изпреварвания автомобил се приема разстояние равно на една отворена врата на автомобила.

 

Позициониране за изпреварване

Движейки се прекалено близо до автомобила отпред, ограничавате видимостта си, което означава, че е възможно да предприемете изпреварване без да сте видели приближаващ в насрещното автомобил.


 

Много по – добре е да оставите достатъчно място между вас и превозното средство отпред. В този случай ще имате много по – добра видимост от двете му страни.

 

Безопасно изпреварване

Първо отбийте, а след това ускорете максимално. По този начин, ако сте преценили грешно ситуацията, все още можете нормално да се приберете обратно във вашата лента. Ако отбиете с висока скорост и видите неочаквано препятствие е възможно да ви бъде трудно едновременно да намалите, да запазите контрол и да се приберете.

Водачът на изпреварваното пътно-превозно средство е длъжен да не увеличава скоростта и да не пречи на изпреварването по какъвто и да е друг начин.

 

Изскачащи от колоната автомобили

Понякога вторият или третият шофьор от колоната може да се опита да изпревари тези пред него на един път. Ето защо, ако сте на път да изпреварите бавно движещо се превозно средство пред вас и има колона от автомобили зад вас, погледнете в огледалото за обратно виждане и проверете за изскачащи от колоната автомобили.

Ако сте в дълга колона, водена от бавно движещи се автомобили, внимавайте за шофьори, които се опитват да се придвижат бързо напред, изпреварвайки по едно превозно средство. Колоната трябва да се раздалечи, за да могат те да се върнат обратно в нея. Ако това не се случи, автомобилът, предприел изпреварването, може пострада. Ето защо, трябва да следите обстановката и да имате готовност да намалите, за да освободите място за прибиране обратно в колоната на изпреварващия ви автомобил.


2. Основни забрани за изпреварване

Ако няма поставени други пътни знаци или маркировка, е забранено изпреварването на моторни превозни средства, с изключение на мотопеди и мотоциклети без кош, в случаите:

 • Когато разстоянието на видимост, ограничено поради характера на пътя или намалено поради мъгла, снеговалеж и други подобни, е по-малко от необходимото за изпреварването при избраната скорост на движение.
 • На кръстовище на равнозначни пътища.
 • На железопътен прелез без бариери.
 • При използване на пътна лента за насрещно движение, когато изпреварващият не може да се върне безпрепятствено в напуснатата пътна лента.
 • Пред пешеходна пътека, когато изпреварваното превозно средство закрива видимостта към пешеходната пътека.
 • Забранено е изпреварването и заобикалянето на релсово превозно средство от лявата страна.
 • Никога НЕ се изпреварва на кръстовище или в уширението преди кръстовище! Винаги може автомобилът отпред да реши в последния момент да завие наляво на кръстовището.
 • Избягвайте едновременното изпреварване заедно с други изпреварващи автомобили, тъй като е много по–трудно да прецените дистанцията и времето за изпреварване.
 • Мотоциклетисти – оглеждайте се внимателно за мотоциклетисти, тъй като те се движат бързо и бързо сменят лентите.
 • Не изпреварвайте в остри завои или такива без видимост.
 • Не изпреварвайте, ако пътните знаци и маркировка не го позволяват.

Пътни знаци, в зоната на действие на които е забранено изпреварването

 

Пътен знак В24 "Забранено е изпреварването на моторни превозни средства, с изключение на мотоциклети без кош и мотопеди" се използва за сигнализиране на пътен участък, в който не е осигурено минималното разстояние за видимост.

 

Пътен знак В25 "Забранено е на товарни автомобили с допустима максимална маса над 3,5 тона да изпреварват моторни превозни средства, с изключение на мотоциклети без кош и мотопеди" се използва за сигнализиране на пътен участък с надлъжен наклон при изкачване и с дължина, по-голяма от критичната дължина за наклона.

Пътен знак В25 се използва за сигнализиране на пътен участък, в който товарните автомобили при изпреварване създават затруднения и опасност за останалите участници в движението.

 

Пътен знак А39 "Внимание! Други опасности". Използва за сигнализиране на опасности, за които не са предвидени специални пътни знаци. В зоната на действие на този знак е забранено изпреварването поради възможните други опасности на пътя, за които сигнализира пътния знак.


Не изпреварвайте, ако пътната маркировка не го позволява


Единична непрекъсната линия. На ППС е забранено да я застъпват и пресичат. Разрешено е пресичането й, само когато с нея е очертана границата на платното за движение.


Двойна непрекъсната линия. На ППС е забранено да я застъпват и пресичат!


Двойна смесена линия. Пресичането й е разрешено само от страната на прекъснатата линия.