Забравена парола Регистрация

И армията ще може да прави обиски при съмнение за тероризъм

Въоръжените сили ще могат да извършват проверки на личните данни и обиски на хора заподозрени в терористични действия. Това предвижда текст от Закона за противодействие на тероризма, който депутатите приеха на второ четене. Армията ще може да използва сила си да задържа граждани в случай, че откажат да се изпълнят законно разпореждане.
В закона за тероризма се въвеждат и няколко степени на заплаха, които ще се определят от министъра на вътрешните работи, който ще е ръководител на Националния оперативен щаб.
Най-ниското ниво на заплаха е "Трето ниво". За да има основание за обявяването му е достатъчна информация и/или събития, които предполагат оценка за ниска вероятност за извършване на терористичен акт.
"Второ ниво" ще се обявява, когато има значителен брой елементи на заплаха в страната или в непосредствено съседство и е налице реален риск от извършване на терористичен акт.
Най-високото ниво на заплаха е "Първо ниво". При него съществуват всички елементи на заплаха в страната или в непосредствено съседство и има висок риск от извършване на терористичен акт.
Националният оперативен щаб ще включва министри, зам.-министри, ръководители на ведомства или техни заместници, главният прокурор или определен от него зам.-главен прокурор, длъжностни лица, представляващи институции, които имат задължения за изпълнението на националния план. Щабът ще се създава със заповед на министър-председателя.
В закона срещу тероризма е предвидено още да се налагат административни санкции на хората, които не изпълняват разпорежданията на органите на реда или въоръжените сили. Те ще се наказват с глоба от 500 до 2000 лв. или с имуществена санкция от 3000 до 10 000 лв.
Според текстовете в Закона за тероризма, Народното събрание или президента могат да обявяват извънредно положение за част от територията ни или в цялата страната. Това може да се случи при положение, че има извършен терористичен акт, от който са настъпили: смърт или увреждане на здравето на мнозина, имуществени вреди или вреди за икономиката в особено големи размери, или значителни последици за околната среда, свързани със замърсяване на почвата, водата или въздуха с химически, биологически или радиоактивни вещества и материали.
Освен това, се разрешава и използването на специални разузнавателни средства по отношение на дейности, свързани със защитата на националната сигурност за срок от 2 години, а не както беше досега за 6 месеца.
С новия закон ще може да се налагат превантивни мерки спрямо лице, за което има обосновано предположение, че е свързано с подготовката на тероризъм. Мерките ще се изразяват в забрана за промяна на местоживеенето без разрешение, забрана за напускане на страната без разрешение, забрана за посещаване на определени места, райони и обекти без разрешение, забрана за напускане на определено населено място без разрешение, забрана за осъществяване на контакт с определени лица без разрешение, периодично явяване в районно управление на МВР и подписване пред полицейски служител, отнемане на паспорти или заместващи ги документи и забрана за издаване на нови.