Забравена парола Регистрация

Опасна ли е течността за чистачки?

 

През зимния сезон традиционно използваме повече течност за чистачки. Запитвали ли сме се обаче дали е възможно течността, която сме закупили,  да бъде заплаха за здравето ни?

Въпреки че в редица държави от Европейския съюз метиловите течности за чистачки са забранени и се инвестира в производството на такива с етилов алкохол, у нас масово се продават продукти със съдържание на метанол. Тази съставка е силно токсична и при попадане на изпарения в купето пътниците може да получат главоболие, световъртеж, да ослепеят, да се натровят и дори да се стигне до фатален изход. Тези прояви се отразяват на организма от няколко часа до едно денонощие след контакт с изпаренията на метанола и зависят от човешкия метаболизъм.

По закон върху бутилката задължително трябва да се изпише, че течността е от метанол, както и че тази съставка е опасна за здравето, но производители и търговци масово не го правят. Друга част използват невежеството на клиентите и не се притесняват да поставят маркерите, които показват, че течността е силно токсична.

Ето някои от знаците, които могат да ви подскажат, че течността а чистачки е със съдържание на метанол:

Пиктограма с череп и кости предупреждава, че метанолът е токсичен при поглъщане, токсичен при контакт с кожата (което означава, че трябва да наливайте течността винаги с ръкавици, за да се предпазите от изгаряния и екземи) и токсичен при вдишване.

Пиктограма с пламък означава “силно запалими течност и пари”, което може да увреди очите. Трайната интервенция с такъв препарат може да доведе до загуба на зрението.

От 2017 г. и у нас се очаква да влезе в сила общовалидна за цяла Европа забрана за производството и употребата на метанолови течности за чистачки. Затова подхождайте с внимание към такива продукти на промоционални и твърде ниски цени. Производителите и търговците със сигурност ще прибягнат до всякакви хитрини, които да им помогнат да изчистят наличните количества отровна течност в рамките на следващата година.