Забравена парола Регистрация

Безопасност на детските площадки

Играта е първи урок по оценка на риска. Благодарение на нея се учим да преценяваме възможностите по отношение на нашата сигурност. В местата за развлечение, където рискът е контролиран, децата, без сериозни сътресения, се учат самостоятелно да преценяват кое е безопасно за тях и кое не е. Именно затова площадките за игра трябва да бъдат безопасни, колкото е необходимо, а не колкото е възможно.


Ето за какво да следите, когато водите детето си на детска площадка:

1. Класификация

  • Детските площадки за игра биват открити и закрити.
  • Те се разделят според възрастовата група на ползвателите - за деца до 3 г., за деца от 3 до 12 г., за деца от 12 до 18 г.

Площадката за игра може да е предназначена и за повече от една възрастова група, но в този случай се обособяват отделни зони за всяка от тях.


2. Законови изисквания за безопасност на детските площадки:

  • Местоположение

Площадките за игра на открито се проектират по възможност така, че да са свързани с пешеходни зони или върху площи, отдалечени от улици с интензивно движение и паркинги. При близост на площадката с главна улица или магистрала се поставят предупредителни пътни знаци – вертикална  и/или хоризонтална маркировка (полегнал полицай) на улиците за намаляване на скоростта, както и сигнални светлини.

  • Информационна табела

Информармационната табела на откритите площадки за игра трябва да съдържа задължително следната информация:
стопанина на площадката (собственика, наемателя или концесионера на имота, на който се намира площадката) както и данни за контакт;
- възрастовата група на децата, за които са предназначени съоръженията;
- забрана за разхождане на домашни любимци, с изключение на кучета-водачи;
- забрана/ограничаване движението с велосипеди, мотопеди и др. в зависимост от възрастовата група;
- забрана за ползване от деца под 3 г. без придружител (важи за площадки за деца до 3 г.);
- забрана за навлизане на коли;
- телефон за спешни повиквания – 112;
- потенциално опасни дървесни видове, които се намират на територията на площадката;
- забрана за тютюнопушене.
На закритите площадки също се поставят информационни табели с данни за лицето, стопанисващо площадката;  допустимия брой деца, които могат да ползват площадката едновременно; инструкции за ползване на съоръженията и друга целесъобразна информация.

  • Устройство

Препоръчително е да има налична ограда с височина поне 1 m (ако площадката е разположена в парк по преценка може и да не се поставя). Главната цел на оградата е да предпазва децата от животни и други външни опасности. Добре е тя да има минимум две врати, боядисани в ярки цветове. Ръбовете на оградата трябва да са заоблени.

  • Настилка

Под съоръженията, където има най-висока опасност от падане – пързалки, люлки, катерушки трябва да бъдат поставени ударопоглъщащи настилки, които могат да бъдат направени от пясък, трева, дървесен или синтетичен материал.

  • Съоръжения за игра

Трябва да са изработени от материали, които съответстват на натоварването при експлоатация, както и да са устойчиви на атмосферни влияния и на въздействието на слънчевите лъчи.
На откритите площадки за игра не се допуска разполагане на съоръжения за игра с височина на свободно падане, по-голяма от 3 m. В закритите площадки за игра не се допуска разполагане на съоръжения за игра с височина на свободно падане, по-голяма от 2 m.
Пясъчникът се предвижда като самостоятелен елемент за игра. Не се допуска комбинирането му с пързалка или с други видове съоръжения за игра.
Не се допуска съоръжения за игра и елементите на обзавеждането да са с остри ръбове и стърчащи части.

 

Като родител, когато забележите, че дадено съоръжение е неизправно – липсва болт, винт, счупена е дъска, има остри ръбове или стърчащи части, освен че не трябва да качвате детето си на люлката или въртележката с оглед неговата безопасност, е добре да се погрижите и за безопасността на останалите деца. Непременно се обадете на оставения телефон за контакт с лицето, стопанисващо площадката или подайте сигнал затова в общината, за да може компетентните лица да поставят предупредителна табела, че съоръжението не бива да се използва до неговото ремонтиране или подмяна.


С Наредбата за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра може да се запознаете тук:

http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=459