Забравена парола Регистрация

Електрическа безопасност - какво да правим и какво не

В днешно време електричеството е неотделим компонент от ежедневния живот. Всяко едно пространство, в което работим или живеем, предлага стотици уреди, които използваме. За нас се е превърнало в навик да боравим с тях до такава степен, че приемаме наличието на ток за даденост. Тази незабележимост често ни кара да пропускаме много важни моменти от електрическата безопасност и да подхождаме несериозно към идеята, че няма да се случи точно на нас.

Припомняме основни правила, които трябва да се вземат под внимание, за да се предотвратят евентуални инциденти:

Какво да правим?

 • Когато изключвате уред от електрическата мрежа, дърпайте щепсела, не кабела;
 • Не използвайте уреди, които правят искра и ги занесете на специалист, за да ги поправи;
 • Винаги изключвайте уредите от електрическата мрежа преди да ги почистите;
 • Изключвайте всички уреди преди да излезете от вкъщи, късото съединение е причина за много ескалирали инциденти;
 • Дръжте електрически кабели далеч от горещи повърхности;
 • Поддържайте уредите чисти от прах и мазнини;
 • Когато уредите ви трябва да стоят извън дома, винаги използвайте влагоустойчиви кабели;
 • Носете обувки с дебели гумени подметки, когато боравите с електрически уреди навън;
 • Винаги следвайте инструкциите на производителя и запазете гаранцията на електрическия уред;
 • Използвайте удължители и разклонители за кратко време, тъй като те натоварват веригата допълнително;
 • При работа на открито подържайте работното място сухо и чисто, искрите могат да подпалят дървени остатъци или да причинят токов удар.

Какво да не правим?

 • Никога не включвайте електрически уреди, докато сте във вода, токовият удар може да е фатален;
 • Никога не пренатоварвайте електрическата мрежа, като включвате прекалено много уреди;
 • Никога не покривайте електрически уреди, които имат вентилационна система;
 • Никога не поставяйте кабели под килими, защото ще се износят и оголят.