Забравена парола Регистрация

Как да избягаме от силен вятър

Какво е смерч? Смерчът е не толкова често, но познато природно явление за някои райони на България. Това е атмосферен вихър, който се движи с огромна скорост и е под формата на обърната фуния. Възниква в буреносни облаци, близо до земната повърхност. Води до разрушения, възможни са човешки жертви. Силните ветрове са често явление за територията на страната, в някои случаи, при особено голяма скорост, представляват опасност за хората и често нанасят материални щети.


Как да запазим сигурността си при смерч и силен вятър:

  • При възникване на смерч или необичайно силен вятър следете метеорологичните бюлетини, предавани по радиото и телевизията. Както при всяко природно бедствие, ако сте вкъщи, изключете тока, водата и газта.
  • Приберете от первазите на прозорците и терасата всички предмети, които не са здраво прикрепени, в това число саксии, кашпи, дрехи.
  • Не оставайте на открито. Има опасност от падащи отломки от сградите и други предмети. Влезте вкъщи и затворете плътно вратите и прозорците. Смерчът засяга най-често покривните конструкции и горните етажи. Преценете и, ако е необходимо, използвайте за убежище мазето на сградата.
  • Ако сте далеч от дома си, влезте в обществена сграда, подлез, потърсете сигурен подслон.
  • Ако Ви завари на път, спрете автомобила на открито място, далеч от дървета и от надвиснали скални маси. Потърсете подслон.
  • Стойте максимално отдалечени от проводници, електрически стълбове, трафопостове и други съоръжения, които са част от електроразпределителната мрежа! Ако забележите скъсан проводник или счупен стълб, не се доближавайте до него и предприемете мерки да предотвратите достъпа на трети лица до зоната на опасност.
  • Ако сте на полето или в планината заемете ниски места до отминаване на опасността.