Забравена парола Регистрация

Какво да правим, ако си изгубим или ни откраднат личните документи?

 

В срок от 3 дни след загубването трябва да уведомите най-близкото поделение на МВР – районното полицейско управление (РПУ). Това означава, че няма значение в кое РПУ ще съобщите за липсата на документите ви – това не е обвързано нито с постоянния ви адрес, нито с настоящия или с мястото, където сте си изгубили документите.

Трябва да подадете писмена декларация, в която съобщавате за случилото се. От РПУ ще ви издадат удостоверение, което трябва да приложите към заявлението за издаване на нов документ за самоличност.

Ако сте изгубили документите си за самоличност, откраднали са ви ги, унищожени са, повредени са или са с изтекъл срок на годност, удостоверението за издаване на нови лични документи може да се използва вместо документа, когато трябва да гласувате на местни, национални или европейски избори.

За останалите случаи, например, опериране с банкова сметка, ще трябва да изчакате да ви бъде издадена нова лична карта.

Трябва да знаете, че:

  • Mоже да ви бъде наложена глоба в размер от 30 до 200 лв., ако сте изгубили, повредили или унищожили някои от личните си документи. Също така може да бъдете глобени, ако не сте декларирали в 3-дневен срок за изгубване, повреждане или унищожаване на личните си документи. Глоба може да ви бъде наложена и ако сте декларирал личните си документи за изгубени, повредени или унищожени, а в същото време продължавате да ги използвате. Може да бъдете глобен и ако използвате нередовен български личен документ, например паспорт с изтекъл срок на годност.
  • В срок от 30 дни сте длъжен да подадете заявление за издаване на нов документ. В този случай дължите заплащане на таксата за издаване на новия документ. Ако не подадете заявлението за издаване на нова лична карта в този 30-дневен срок, дължите глоба в размер от 20 до 150 лева. Ако не подадете заявление за нов паспорт или шофьорската книжка, не трябва да заплащате глоба.
  • Внимание! Когато сте жертва на кражба или грабеж и са ви откраднали личен документ (лична карта), няма да ви бъде наложена глоба, защото вие нямате вина за изчезването на документа ви. Затова и не дължите заплащане на глоба при кражба на личен документ (лична карта, паспорт, шофьорската книжка).

Не дължите плащане на такса за издаване на нов документ за самоличност, когато:

  • Документът ви е откраднат;
  • Документът ви е повреден или унищожен от стихийни бедствия, аварии, катастрофи, грабежи или при оказване на неотложна медицинска помощ от моя страна.
  • Искането да платите глоба или такса в тези случай е напълно неправомерно и имате правото да откажете плащането.