Забравена парола Регистрация

Правила, които всеки шофьор трябва да знае

В случай на инцидент на пътя, природно бедствие или кражба на колата, е нормално да изпаднем в паника, която ще ни попречи да вземем правилните и адекватни решения. За да бъдем максимално полезни за нашите настоящи и бъдещи клиенти, подготвихме няколко важни правила, които всеки шофьор трябва да знае.

• Не оставяйте/забравяйте ключовете, документите и панела на радиооборудването в превозното средство.

• Ако загубите или Ви откраднат заключващо устройство, дистанционно управление, свидетелство за регистрация – талона на МПС-то или регистрационни табели, незабавно уведомете КАТ и вземете служебна бележка. Уведомете застрахователя в срок до 24 часа от събитието.

• При леко ПТП, незабавно се обадете на КАТ на тел. 166 или 112 и поискайте посещение на място. В случай, че КАТ откаже посещение на място, уведомете застрахователя, попълнете двустранния констативен протокол и го регистрирайте на тел. 166 или 112. Уведомете застрахователя в срок до 3 дни.

• При тежко ПТП се обадете на КАТ на тел. 166 или 112. След като КАТ състави протокол, уведомете застрахователя в срок до 3 дни.

• При кражба, незабавно подайте сигнал в най-близкото полицейско управление или на тел. 166. В срок до 24 часа от събитието уведомете застрахователя.

• При пожар, незабавно уведомете противопожарна служба на тел. 160 или 112 и изискайте служебна бележка. В срок до 24 часа уведомете застрахователя.

• При природни бедствия се обадете на метеорологичната служба на тел. 0900 12 015 и изискайте служебна бележка. Уведомете застрахователя в срок до 3 дни от събитието.

• При всички случаи увреденото МПС се предоставя за оглед в ликвидационен център на застрахователя в срок до 3 дни след събитието.

• Не отстранявайте повреди от МПС преди оглед от застрахователя.

• В случай на щета вземете всички възможни мерки за ограничаване на нейния размер.

• Винаги декларирайте вярно и точно обстоятелствата, за които Ви искат информация при сключване на застрахователната полица или искайте съвет, когато не сте сигурни как да отговорите.

Необходимите документи за завеждане на щети, които застрахованият или негов пълномощник трябва да представи:

• Застрахователна полица, включително всички издадени анекси, добавъци и приложения към нея.

• Свидетелство за правоуправление на водача, управлявал МПС при настъпване на застрахователното събитие.

• Свидетелство за регистрация на МПС (малък талон), технически преглед, контролен талон или акт.
• Попълнено заявление за изплащане на застрахователно обезщетение.