Забравена парола Регистрация

Какво да правим, ако попаднем или забележим горски пожар

  • Ако забележите признаци на пожар в гората (дим, мирис на изгоряло и пламъци), е необходимо бързо да оцените обстановката - да се ориентирате за мястото на възникване на пожара, фронта и посоката на придвижване на горенето и скоростта на разпространение.
  • При опасност от бързо усложняване на обстановката трябва да потърсите безопасен път, за да напуснете района на пожара в посока обратна на вятъра или покрай езера, реки и потоци.
  • След като избегнете първоначалната опасност, по най- бързия начин трябва да подадете съобщение за забелязания от Вас пожар на тел. 112, в близка хижа или туристически пункт, в местното лесничейство или в кметството на населеното място.
  • Ако имате информация за хора, пребиваващи в близост до огнището на запалване, имайте предвид, че от Вашето навременно и точно съобщение зависи техният живот.
  • Ако запалването е в начална фаза, може да го потушите с пръст, пясък и тупалки от зелени клони.
  • Важно е да предпазите дрехите си от запалване, особено ако са от изкуствена материя и задължително да защитите дихателните си пътища с мокри кърпи или други налични лични предпазни средства.

назад