Забравена парола Регистрация

Застраховка „Активна грижа“ - първа помощ по европейски модел

„Активна грижа” е уникален за българския застрахователен пазар продукт, предлаган от ЗК "Лев Инс" АД, който осигурява на застрахованите въздушен и наземен транспортен асистанс, както и оказване на първа долекарска помощ в случай на настъпила злополука и/или акутно заболяване. Първата долекарска помощ се оказва на мястото на настъпилото събитие от парамедици при наземния асистанс и от медицински екип при въздушния асистанс.

Продуктът е част от мащабния проект „Активна грижа”, съвместна инициатива на Клуб „Активна сигурност“ и Български Червен кръст. Целта на проекта е да подпомага дейностите на държавата в областта на първата долекарска и медицинска помощ чрез действия на специално обучени екипи.

Застрахователното покритие е на две нива, по избор на клиента:

  • Основно покритие – злополука, вследствие на пътно-транспортно произшествие и злополука от всякакъв вид, претърпяна от застрахованото лице далече от дома;
  • Разширено покритие – на Застрахования се осигурява асистанс при настъпване на злополука от всякакъв вид, както и при акутно заболяване.

От услугата могат да се възползват български граждани и чужди туристи.

„Активна грижа” осигурява възможности за адекватна помощ благодарение на добрата координация и съвместна дейност на екипи от лекари, парамедици, лечебни заведения и специално обучени водачи на таксиметрови автомобили. Дейността ще се ръководи от денонощен КОЛ център за спешни случаи – 0800 10 200, който ще спомогне за бързите и професионални действия на различните звена в проекта, спрямо спецификата на всеки отделен случай.

назад