Забравена парола Регистрация

Как да се предпазим от пожар вкъщи

Най-честите причини за възникване на пожари са:

 • късо съединение и други от електрически характер - 29%
 • небрежност при боравене с открит огън - 26%
 • умисъл и детска игра с огън - 11%
 • техническа неизправност на съоръжения - 10%
 • неустановени - 14%
 • други - 10 %

Най-честите места за възникване на пожарите са:

 • жилищно-битовия сектор -  49%
 • преработващата промишленост - 31%
 • обществени сгради - 8%
 • в горския сектор -  5%
 • други - 7%

Как да се предпазим от пожар и как да действаме в случай на възникване на такъв:

 • Не поставяйте горими предмети в близост до отоплителните уреди.
 • Следете дали тези уреди са технически изправни.
 •  Внимавайте да не претоварвате ел. инсталацията с включени много и тежки уреди.
 • Все пак, ако възникне пожар, използвайте пожарогасител за потушаването му. Използвайте вода, когато пожарът не е от химически или електрически характер.
 • Акo пожарът е прекалено голям, задължително напуснете сградата. След като се отдалечите на безопасно разстояние, подайте сигнал на телефон 112.
 • След пристигане на пожарната, задължително ги информирайте за вида на пожара, местоположението и големината му.
 • При обилен и гъст дим, задължително покрийте носа и устата си с кърпа и се придвижвайте ниско до земята. Повечето смъртни случаи по време на пожари се дължат именно на въздействието на дима.
 • Ако вратата или дръжката й са горещи, ако излиза пушек под и около нея, не я отваряйте. Това означава, че пожарът е наблизо.
 • Ако сте заключени или блокирани в стая, използвайте ленти, мокри кърпи или дрехи, за да запушите всякакви пукнатини и цепнатини около вратата. Обадете се на тел. 112 и обяснете точното си местоположение.
 • Не блокирайте изходите. Те винаги трябва да са чисти и проходими.
 • Най-добрият маршрут е нормалният път за влизане и излизане от дома ви.
 • Измислете резервен маршрут, в случай че първият е блокиран.
 • Дръжте ключовете от вратите на места, където всички могат да ги намерят.
 • Определете място за среща на всички членове на семейството на безопасно място извън дома.

Съвети за безопасност при пушене у дома:

 • Никога не пушете в леглото, може да заспите и да предизвикате пожар. Статистиката сочи, че запалената цигара в леглото в комбинация с алкохол или лекарства води до сигурен инцидент с трагичен край.
 • Не оставяйте незагасени цигари – може да паднат на килима или вестника и да предизвикат пожар.
 • Кибритите, запалките и цигарите трябва да са недостъпни за децата.
 • Използвайте тежки и стабилни пепелници, които не се преобръщат лесно и са изработени от материал, който не гори.
 • Не тръскайте пепелта от цигарите в кошчето за боклук.

Съвети при употребата на свещи:

 • Свещите не трябва да се оставят в помещение без надзор и в близост до горими материали / хартия , пердета и др./;
 • Винаги използвайте негорими и стабилни свещници, които трудно се преобръщат;
 • Слагайте запалените свещи на места, където децата и домашните любимци не могат да ги достигнат;
 • Когато носите или преминавате покрай запалена свещ внимавайте да не подпалите дрехите или косата си;