Забравена парола Регистрация

Какво трябва да правим при наводнение

Знаем ли как да реагираме при задаваща се опасност от наводнение и какво да направим, ако водната стихия ни застигне. Нашите експерти дават ценни съвети за оцеляване при природно бедствие.

В случай на опасност от наводнение

 • При необходимост от евакуация, ще бъдете уведомени от органите на „Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР или от служители на кметството.
 • Подгответе личен багаж с най-необходимите документи, вещи и продукти.
 • Изключете газта и електричеството.
 • При невъзможност за напускане на сградата, заемете най-горните етажи или покрива.
 • Ако се намирате близо до корито на пълноводна река или дере, необходимо е незабавно да се отдалечите от тях и да се придвижите към най-близкото възвишение.
 • При поройни дъждове не заставайте под мостове, подлези, надлези и други съоръжения.
 • При пътуване е препоръчително водачът на МПС да спре и да изчака спирането на пороя.
 • Не правете опити за пресичане на разливи и потоци, преминете само ако сте сигурни, че водата е по-ниска от осите на колата или от коленете ви.
 • Бързотечащи разливи и потоци се пресичат само ако имате помощно въже за преминаване и обезопасително въже за тялото.
 • Ако сте на път и констатирате опасност от наводнение, обадете се на тел 112, уведомете органите на пожарната и други структури на МВР.
 • При невъзможност за евакуиране на животните, отворете вратите на помещенията, където са затворени те.
 • Запазете спокойствие и спазвайте указанията и реда установен от органите на МВР.
 • Най-сигурната защита от последствията след наводненията е застраховка "Имущество", с покритие на риска "Пожар и природни бедствия". Можете да изчислите своята застраховка тук: http://www.lev-ins.com/bg/homeinsurance/

В случай, че водната стихия ни връхлети

 • Незабавно позвънете на тел. 112 и съобщете Вашето име, адрес, има ли пострадали и застрашени хора, какъв е предполагаемия размер на бедствието - приливна вълна, залети площи, преливащи водоеми и реки, др. При липса на телефон, предупредете в общината или в кметството. Уведомете за опасността възможно най-много хора, които са в района на наводнението.
 • Ако високата вода Ви завари в дома Ви, също трябва бързо да изключите газта и електричеството. Поставете на възможно най-високото място всички по-ценни предмети, вещи, лекарства и химикали. Задължително вземате личните си и по-важни документи – нотариални актове, застрахователни полици и др. Напуснете по най-бързия начин дома си.
 • При невъзможност за напускане на сградата се преместете на най-горните етажи или покрива.
 • Не пийте вода от наводнени водоизточници.
 • При пътуване с МПС е препоръчително да спрете на възможното най-високото и безопасно място и да изчакате спадането на нивото на водата.
 • Не преминавайте през бързо течащи и залети площи, освен ако не сте сигурни, че водата е по-ниска от осите на колата Ви.

назад