Забравена парола Регистрация

За Клуба

„Клуб Активна сигурност“ е иновативен проект на организация с нестопанска цел, ориентиран към социална промяна чрез гражданска активност за изграждане на общество, ангажирано към сигурността: лична, на бизнеса, опазване на собствеността и имуществото,защита в училището и на работното място.


Мисия – чрез гражданската активност търсим формиране на уважение от страна на членовете ни и обществото към нашата социално ангажирана и проактивна дейност.

Визия – чрез „Клуб Активна сигурност“ ще дадем гласност на идеята за намаляване и предотвратяване на посегателствата върху личността, ограничаване щетите и вредите върху собствеността и имуществото , чрез изпреварващи активни действия, с уважение към гражданина и потребителя правейки го наш партньор.

Цели:

Дългосрочни:

 • повишаване сигурността на обществото и гражданите, личната сигурност на членовете му и тази на тяхната собственост и имущество;
 • развиване на проактивно поведение на гражданите и членовете на Клуба;
 • осигуряване гражданите и членовете на клуба с изпреварваща информация с цел превантивната защита на личните им права и имущество;
 • допринасяне с активни действия за опазване на обществения ред и сигурността на обществото и гражданите.

Средносрочни:

 • Привличане за членове на Клуба на търговски дружества, в ролята и на спонсори, граждански и международни организации и институти;
 • Включване на браншови организации и фирми и възможности за съвместна дейност;
 • Намиране възможности за разширяване на взаимодействието с медиите в посока активно, но и насочено отразяване на проявите;

Публичност на Клуба и неговата мисия, цели и задачи, оттук като резултат: реклама, публичност на действията.

Средствата за постигане целите на „Клуб Активна сигурност“ са:

 • създаване и поддръжка на инфорамационен сайт със свободен достъп;
 • създаване и поддържане на специализирани интернет форуми за отворена комуникация;
 • организация и провеждане на обучения, семинари и други клубни интеграционни форми;
 • превантивни мерки и средства срещу агресията: в училище, спортни прояви, на пътя, на публични места – работа на психолози с лица в риск, финансирана от европейски проекти;
 • членуване и развиване на контакти с международни и национални организации, свързани с целите и задачите на Клуба;
 • изготвяне и разпространение на рекламни материали за дейността на Клуба.

Декларация НСИ