Забравена парола Регистрация

"Наводнение"

 • Публикувано на 06.03.2014 10:07 от потребител М.Лазаров

  Може ли да бъде овладян и как рискът "Наводнение на имуществото"

 • Публикувано на 06.03.2014 14:21 от потребител Аdmin

  Здравейте, моля пояснете да ли става въпрос за наводнение следствие ВИК авария или наводнение следствие природно бедствие?

 • Публикувано на 06.03.2014 15:17 от потребител М.Лазаров

  Наводнение в следствие на природни бедствия!

 • Публикувано на 07.03.2014 13:34 от потребител Dancho

  Мерките, които може да се вземат са:
  1. Изграждане, реконструкция и ремонт на инфраструктура за предотвратяване на наводнения в населени места, в т.ч. Разширяване на речното корито; Разширяване на съществуващи диги; Корекции на реки; Защитни диги по речните и морските брегове; Охранителни канали за защита на населени места от наводнения, предизвикани от повърхностни води; Крайбрежни стени по речните и морските брегове и др.
  2. Изграждане, реконструкция и ремонт на инфраструктура за борба с ерозията на речните брегове, в т.ч. Прагове; Крайбрежни стени; Защитни и укрепителни съоръжения от габиони и др.
  3. Изграждане, реконструкция и ремонт на съоръжения за защита на морския бряг от ерозия и абразия, в т.ч. крайбрежни стени; диги (дамби); буни; брегоукрепващи вълноломи;
  4. Изграждане, реконструкция и ремонт на малки по обем преливници, ретензионни обеми, бентове, водоеми и др., които са част от инфраструктура за защита на населени места от наводнения.
  Като на линка може да получиш повече инфо: http://www.nspbzn.mvr.bg/Pravila_povedenie/Pri_navodnenia/default.htm

 • Публикувано на 07.03.2014 13:59 от потребител Curvaggio

  Всички тези процеси се финансират по програми на ЕС, касаещи безопасността на Европейското население.

Нов коментар

Регистрирайте се или влезте в акаунта си, за да напишете коментар по темата.